7.7.14

Από τον καραμαλνοανδρεϊκό αυταρχισμό
στον χρυσανθαντώνιο -βαθύτατο!- φασισμό

Περί του ως άνω... αλλά και περί:
2. Του τρόμου κάποιων βουλευτών μπροστά στην μη επανεκλογή τους
3. Του ...«κονωνικού αυτοματισμού» ως ουσιώδους φασιστικού εργαλείου καθυπόταξης κατά το «διαίρει και βασίλευε»
4. Των ..."τριών κακών της μοίρας μας" ως υπερισχύουσας ΣΥΡΙΖΑϊκής χρησιμοθηρίας
5. Του γιατί ακόμα δεν έχουμε κάνει πράξη την γιωργακική πρόβλεψη «θα μάς πάρουν με τις πέτρες»

θα σάς πω τις απόψεις μου εδώ σε λίγες μέρες που θα κόψουν κάπως οι ζέστες.

Αναφωνώ προκαταβολικά «Νίκη Σάντσο» και ορμάω ακάθεκτος εναντίον των ανεμομύλων, ...καλυπτόμενος στο παρόν μπλογκ από το εν τίτλω "αρχαίο" μου ψευδώνυμο...
Καλό μου κουράγιο!

4 σχόλια: