10.7.11

Έρως, ανίκατε μάχαν...

...έρως, ός εν μαλακαίς παρειαίς νεάνιδος εννυχεύεις...
εν μέσαις Αθήναις...

εν τω σωτηρίω έτει ,βψπζ'
 Σκιροφοριώνος μεσούντος β',
εν τη αλήστω φαιομελαίνη θητεία
 της άγαν σοσιαληστρικής δεσποτίας
 Σαρδαναπάλου μετά δυοίν αντιδεσπόταις,
 ευφραδούς παχυδέρμου, ετέρου αχρήστου κήτους τε.
(φωτογραφία από το -ενδιαφέρον από πολλές απόψεις- blog: denyal.wordpress.com)
Υ.Γ.
Όσοι-όσες δεν καταλαβαίνουν την αρχαία διάλεκτο, 
ας βρούν κάνα φιλόλογο να τούς τό μεταφράσει.
Εγώ βαριέμαι, μέσα στην τόση ζέστη...

Δεν υπάρχουν σχόλια: